Economice

În premieră, limba hindi va fi predată elevilor de liceu. Ce vor învăţa copiii

Programa pentru limba hindi predată la liceu e prevăzută în anexa Ordinului Ministerului Educaţiei nr 5.493, publicată marţi, 2 noiembrie, în Monitorul Oficial nr. 1044 bis.

Programa pentru disciplina Limba hindi – Limba modernă 2, clasele a IX-a – a XII-a (nivel liceal), din aria curriculară Limbă și comunicare, își propune dezvoltarea unor competențe de comunicare compatibile cu nivelul lingvistic B1, iar spre finalul studiilor liceale – cu nivelul lingvistic B2 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.

Printre argumentele aduse de guvern în favoarea învăţării limbii hindi la liceu se numără:

Statistica realizată de Kai Chan, în 2016, pentru Power Language Index. Limba hindi devine importantă datorită migrării popoarelor vorbitoare ale acestei limbi, fiind a doua după limba chineză, în spațiul european, se arată în Ordinul Ministerului Educaţiei.

Modelul implementării limbii hindi în Australia care, printre cele 69 de limbi studiate în școlile publice (de exemplu: Darcy Road Public School) din Sydney și Victoria, a introdus și studiul limbii hindi, ca una dintre limbile viitorului. O abordare similară vedem și în Marea Britanie. Experții australieni consideră limba hindi drept limba cea mai vorbită de către copiii din această țară, după limba engleză.

În anul 2008, limba sanscrită a fost introdusă ca materie obligatorie la Saint James Independent School din Marea Britanie. Paul Moss, directorul școlii, consideră că limba sanscrită și scrierea acesteia reprezintă metode optime pentru ca un copil să-și construiască personalitatea la momentul când creierul acestuia beneficiază de gradul maxim de plasticitate, în armonie cu regulile de bună conviețuire socială, nu doar prin dezvoltarea unor abilități de scriere, de vorbire și de gândire critică, ci și prin exersarea unor mișcări specifice, astfel încât să depășească rigiditatea degetelor și a limbii. Așadar, această limbă, care constituie însuși fundamentul limbii hindi, prin fonetica și gramatica sa, ajută la dezvoltarea dexterității cerebrale, se mai arată în anexa la Ordinul MEC nr 5.493 din 2021.

Limba hindi are o alocare orară de două ore pe săptămână în aria curriculară „Limbă și comunicare”.
Programa se adresează elevilor care au început studiul limbii hindi în clasa a IX-a, în locul uneia dintre cele studiate în gimnaziu.

Ce vor învăţa elevii

Alfabetul limbii hindi se bazează pe scrierea Devanaagari (scrierea sanscrită). Devanaagari se traduce prin „scrierea zeilor”.
Scrierea limbii hindi are anumite semne specifice care indică vocalele în combinație cu alte vocale și consoane. Aceste semne sunt redate prin mantre (semne) care pot fi așezate atât înaintea consoanei, cât și după consoană.

Nazalizarea
În limba hindi toate vocalele pot fi nazalizate. Nazalizarea acestor vocale se pronunță ca litera „n” a cuvintelor din limba franceză: bon, maison.

Semnele și punctuația în limba hindi
Toate literele au o linie orizontală deasupra. Nu există majuscule în limba hindi.
Punctul este reprezentat de o linie verticală.
Vocalele lungi se pot realiza prin liniuță deasupra vocalei sau prin dublarea ei.

Cultura şi civilizaţia indiană

Elevii vor învăţa despre:
Miturile esențiale  – oameni și eroi, oameni și zei, imagini și simboluri indiene, mituri din epopeile indiene ca modele literare pentru opera lui Mihai Eminescu, Mircea Eliade. Acestea pot servi ca înțelegere a miturilor literare folosite de către Mihai Eminescu, Lucian Blaga (de exemplu: mitul cosmogoniei, mitul zburătorului, mitul zidirii)

Tradiția festivalurilor indiene – între ritual și recreere: Holii, sărbătoarea culorilor, Diwaalii, sărbătoarea luminilor – anul nou indian.
Muzica și dansul indian.
Teatrul indian: noțiuni esențiale, studiul unor pasaje celebre, relația societate – artă dramatică, de exemplu: Kathaakalii.

Formarea unor deprinderi de căutare/cercetare etimologică a unor cuvinte care au corespondență atât în limba hindi, cât și în limba română. Cunoașterea etimologică va ajuta elevul să-și dezvolte deprinderea de exprimare, de receptare, dar și noțiuni de interculturalitate a unor situații sau texte literare/nonliterare.

Receptarea mesajului oral
– demersul centrat pe receptarea mesajului oral (ascultarea) se poate realiza atât prin metoda de preascultare (potrivire cuvânt – imagine, perechi minimale de cuvinte în enunțuri, exerciții de completare, serii de sinonime – antonime, sarcini pentru mișcare corporală, sarcini de selectare de informație, prin metoda de ascultare propriu-zisă (exerciții de reformulare, exerciții de rearanjare a textului), cât și prin metoda de postascultare (joc de rol, exerciții de tip povestire, descriere, posterul, afișul etc.)

Receptarea mesajului scris
–demersul centrat pe receptarea mesajului scris (lectura) se poate realiza atât prin metoda de prelectură (jocuri didactice, joc de asocieri), metoda de lectură propriu – zisă (ordonarea de paragrafe, alegerea unor subtitluri pentru paragrafe prin tehnica potrivirii, exerciții pentru lectura imediată, rezumarea, exerciții cu itemi dihotomici (de tip adevărat – fals), exerciții de completare, exerciții cu alegere multiplă, de transfer al informației, exerciții de editare – corectarea greșelilor), cât și metoda de postlectură (interpretare și producere): fișe, rezumate etc;

Exemple de activități de învățare:

  • prezentarea de secvențe de film, documentare, muzică, albume foto, benzi desenate, elaborarea de proiecte pe teme de interes, cu scopul captării atenției și creșterii interesului pentru elementele de cultură și civilizație indiană;
  • prezentarea de secvențe de film, documentare, muzică, albume foto, elaborarea de proiecte pe teme de interes, cu scopul captării atenției și creșterii interesului pentru elemente comune care se regăsesc atât în cultura/folclorul românesc, cât și în cultura indiană și/sau cultura altor popoare;
    dezvoltarea interesului pentru audierea de cântece în limba hindi:
    învățarea limbii și pronunției specifice se vor putea realiza prin:
    – cântece, jocuri, vizionare de filme, texte scurte-poezii, fabule, povești, realizate de către nativi.
    – postere, afișe cu alfabetul hindi, numeralele de la 1 – 100, denumiri de animale și legume.

Detalii despre programa pentru limba hindi găsiţi în anexa Ordinului Ministerului Educaţiei nr 5.493, publicată marţi, 2 noiembrie, în Monitorul Oficial nr. 1044 bis.

The post În premieră, limba hindi va fi predată elevilor de liceu. Ce vor învăţa copiii appeared first on Economica.net.

Share this:

(Visited 4 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code