Economice

Mamele din categorii defavorizate vor primi tichete sociale electronice pentru nou-născuţi, în valoare de 2.000 de lei

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte categoriile de persoane eligibile să primească tichete sociale electronice pentru nou-născuţi, valoarea nominală a acestora şi traseul birocratic de la selectarea persoanelor eligibile să obţină acest beneficiu, la emiterea tichetelor şi plata produselor de îngrijire a nou-născutului cu tichetul electronic.

Economica.net a studiat proiectul de OUG şi vă spune, în continuare, ce prevede acesta.

Categoriile de femei defavorizate care vor primi tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi sunt:

mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la venit minim garantat, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv mamele minore;

mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care se află în situaţie de risc;

mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv sunt victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială;

mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu au acte de identitate și nu pot accede la drepturile civile;

mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului.

Ce trebuie să ştie mamele care vor primi tichete electronice pentru nou-născuţi:

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuţi va fi de 2.000 de lei, conform proiectului de OUG consultat de Economica.net.

  • Valoarea acestui tichet poate fi actualizată anual, prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcție de rata inflației şi în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
Acestea pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru cumpărarea produselor de îngrijire pentru nou-născuţi pentru care au fost emise, scrie în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor articolului 62 litera a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, și nu se ia în considerare la stabilirea venitului net lunar definit la articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Mamele vor putea utiliza tichetele pentru nou-născuţi numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate, cu excepția mamelor care nu au acte de identitate.
Dacă mama nu are act de identitate, va putea folosi tichetul pentru nou-născuți pe baza documentului eliberat de autorităţile publice locale, care atestă apartenenţa sa.

Prin unităţi afiliate înţelegem unităţile care vând produse pentru îngrijirea nou-născutului și care acceptă, drept mijloc de plată, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.

Tichetul pentru nou-născuţi are perioada de valabilitate şi poate fi utilizat în termen de şase luni de la data emiterii acestuia, se mai arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Traseul birocratic al actului normativ – de la selectarea mamelor eligibile să primească acest beneficiu, la plata produselor de îngrjire a copilului cu tichetul electronic primit de femeia aflată într-o situaţie de risc.

Serviciile publice de asistenţă socială de la nivel local vor identifica și vor verifica mamele care se califică să primească acest beneficiu, reiese din proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Serviciul public de asistență socială va întocmi lista mamelor care se califică să primească tichete pentru nou-născuţi. Lista va cuprinde: numele și prenumele femeii, adresa de domiciliu și codul numeric personal.
În cazul femeilor care nu au acte de identitate, autorităţile locale le vor cere următoarele date: nume, prenume, adresa de domiciliu și un document eliberat de serviciul public de asistență socială care să ateste apartenența acestor persoane.

Lista femeilor care urmează să primească tichete pentru nou-născuţi se va aproba de către reprezentantul legal al autorității publice locale și ulterior se va transmite instituției prefectului. Listele se centralizează la nivel de judeţ, distinct pentru cele şase categorii de mame defavorizate, şi apoi se trimit Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Ministerul de resort asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi de la unitatea emitentă către instituţia prefectului, conform tabelelor centralizatoare comunicate de fiecare prefectură.
Instituţiile prefectului distribuie tichetele autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul sau reşedinţa mamele din categoriile defavorizate, împreună cu lista unităţilor afiliate.

Autoritățile administrației publice locale înmânează apoi mamelor tichetele sociale împreună cu lista unităţilor de unde pot cumpăra produse de îngriire a copilului, folosind aceste tichete.
În cazul în care pe raza teritorială nu se află unități afiliate sau numărul acestora este mic, autoritățile publice locale vor pune la dispoziție, atât prin publicare pe site-ul propriu, cât şi listat, la cererea mamelor, unităţile afiliate din județul respectiv, care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, conform proiectului de OUG consultat de Economica.net.

Important

Informaţiile prezentate de Economica.net mai sus sunt cuprinse într-un proiect de OUG, aflat deocamdată în dezbatere publică. Ca să intre în vigoare, trebuie să fie adoptat de executiv şi publicat în Monitorul Oficial.

Sursă foto: Rador.ro.

Share this:

(Visited 4 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code