Economice

Guvernul pune condiţii mai laxe pentru oamenii care primesc ajutor social – proiect de HG

Ministerul Muncii a trimis la Consiliul Economic şi Social (CES) spre avizare un proiect de completare şi modificare a normelor de aplicare a Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat.

Iată ce prevede proiectul de act normativ analizat de Economica.net:

Eliminarea prevederilor despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de ajutor social.

Menţinerea ajutorului social pentru o perioadă de şase luni dacă un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu. Cuantumul ajutorului social e cel stabil anterior angajării, prin dispoziţie a primarului.

Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutor social şi care nu realizează venituri din salarii sau alte activităţi au obligaţia să se prezinte la Agenţia teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la fiecare şase luni sau ori de câte ori sunt solicitate şi de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, se mai arată în proiectul de act normativ.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării de ajutor social cuprinde clădiri şi alte bunuri mobile, suprafeţe de teren, animale, păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte cumulat suma de 1.200 de euro pentru persoana singură, respectiv 3.500 de euro pentru familie.

Concret:

Dacă beneficiarul de ajutor social deţine terenuri a căror suprafaţă depăşeşte 1.200 de mp în zona urbană sau/şi 2.500 de mp în zona rurală, atunci va fi exclus de la acordarea ajutorului social, conform proiectului de act normativ, consultat de Economica.net.

  • Spre comparaţie, în prezent beneficiarul de venit minim garantat e exclus de la obţinerea venitului minim garantat dacă deţine terenuri de peste 1.000 de mp în urban şi/sau terenuri a căror suprafaţă depăşeşte 2.000 de mp în rural.

Suma care poate fi deţinută în depozite bancare de beneficiarul de ajutor social fără să fie exclus de la acordarea acestui beneficiu creşte de la cel mult 3.000 de lei fără dobânda aferentă la cel mult 7.000 de lei fără dobânda aferentă, conform proiectului de act normativ obţinut de Economica.net. Astfel că, beneficiarii de ajutor social care au în depozite bancare peste 7.000 de lei fără dobânda aferentă vor fi excluşi de la acordarea acestui beneficiu, după intrarea în vigoare a proiectului de act normativ.

Contul junior va fi exclus din categoria conturilor bancare care se iau în calcul la stabilirea dreptului de ajutor social, acesta fiind un cont alimentat de părinţi cu alocaţiile copiilor, conform proiectului de act normativ, consultat de Economica.net.

Proiectul prevede şi actualizarea sumei reprezentând valoarea netă de producţie anuală care conduce la excluderea acordării ajutorului social de la 1.000 de euro pe an la 1.200 de euro pe an pentru persoana singură, respectiv de la 2.500 de euro pe an la 3.500 de euro pe an pentru familia beneficiară de ajutor social.

Sursă: extras făcut de Economica.net din proiectul de HG pentru modificarea şi completarea normelor de aplicare a Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat.

Prin acest proiect, guvernul crede că va creşte numărul beneficiarilor de ajutor social care se vor angaja, că va scădea dependenţa beneficiarilor de obţinerea venitului minim garantat, că vor creşte veniturile persoanelor beneficiare de ajutor social. De asemenea, revizuirea listei de bunuri pe care le pot avea beneficiarii de VMG, fără să fie excluşi de la acordarea ajutorului social, va creşte numărul oamenilor care sunt eligibili să primească ajutor social, spune guvernul, în proiectul de HG obţinut de Economica.net. 

Share this:

(Visited 11 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code