Economice

Guvernul a aprobat planul de acțiune pentru creșterea transportului feroviar până în 2026

Actul normativ configurează sintetic un program de acţiune cuprinzător destinat să asigure realizarea cu succes a obiectivelor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026, se menţionează în comunicatul MTI.

Documentul include: analiza preliminară a obiectivelor de reformă asumate şi identificarea principalelor direcţii de acţiune necesare; acţiunile necesare în vederea implementării cu succes a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025; definirea unui sistem de prioritizare a investiţiilor în infrastructura feroviară, bazat pe indicatori şi criterii clare; acţiunile necesare pentru compensarea handicapului competitiv al transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport, handicap generat de externalizarea masivă a costurilor transportului rutier şi a altor moduri de transport; acţiunile necesare pentru creşterea nivelului intrinsec de competitivitate al serviciilor de transport feroviar, prin creşterea parametrilor de performanţă şi calitate ai acestor servicii, precum şi prin creşterea nivelului de adecvare la cerinţele pieţei. Această categorie include şi acţiunile care exced domeniului de aplicabilitate al Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare.

De asemenea, actul normativ mai include modificările legislative necesare pentru a asigura fezabilitatea programului de acţiune propus; definirea cadrului instituţional adecvat care să asigure implementarea programului de acţiune; stabilirea termenelor şi responsabilităţilor privind realizarea acţiunilor necesare.

Conform MTI, programul de acţiuni include seturi de acţiuni specifice fiecărui tip de trafic vizat, respectiv: traficul feroviar de călători, traficul combinat de marfă pe rute terestre care utilizează preponderent transportul feroviar, traficul feroviar de marfă în vagoane izolate.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că adoptarea acestei Hotărâri de Guvern este cel de-al doilea jalon din PNRR îndeplinit în ceea ce priveşte activitatea MTI.

„Aprobarea HG-ului pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare este al doilea jalon îndeplinit şi asumat prin PNRR şi care vizează activitatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Prin acest HG se configurează un program de acţiune pentru reformele din domeniul feroviar care să ducă la creşterea traficului pe calea ferată până în anul 2026”, a afirmat Grindeanu.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă prevede un set de reforme şi de investiţii prioritizate în baza unor criterii menite să asigure accesibilitatea şi conectivitatea, elemente cheie pentru dezvoltarea economică şi socială.

Reforma „Dezvoltarea infrastructurii feroviare şi managementul traficului feroviar”, propusă în PNRR, are ca obiectiv consolidarea eficienţei şi competitivităţii căilor ferate din România, prin realizarea următoarelor obiective: aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, punerea în aplicare a Programului de acţiune şi începerea implementării; introducerea unui sistem de eficientizare a utilizării energiei electrice în transportul feroviar; implementarea de noi proceduri operaţionale de management al traficului feroviar, inclusiv modernizarea software-ului care susţine aceste proceduri; plan de acţiune naţional privind implementarea ERTMS.

În procesul de elaborare a PNRR a fost agreată necesitatea unui program de acţiune pentru atingerea obiectivelor de reformă asumate în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026. Acest program include: un sistem cu indicatori pentru prioritizarea investiţiilor; o structură responsabilă cu pregătirea proiectului; măsuri de creştere a traficului de marfă feroviar cu cel puţin 25% până în 2026 faţă de 2020; măsuri specifice în vederea atingerii unui obiectiv de creştere a numărului de călători din transportul feroviar cu o medie de 25% faţă de nivelul de referinţă din 2021; măsuri de creştere a utilizării materialului rulant nou achiziţionat; măsuri de transfer al călătorilor de la transportul cu autobuze/microbuze la transportul feroviar pe rutele de navetă.

O componentă importantă a acestui program de acţiune se referă la implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, document aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2020. Rolul determinant al implementării acestei strategii în cadrul programului de acţiune destinat creşterii masive a traficului feroviar este dat de orientarea prevalentă a strategiei spre creşterea competitivităţii serviciilor de transport feroviar pe piaţa internă a transporturilor de călători şi marfă, în principal prin creşterea performanţelor circulaţiei trenurilor.

În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, instrumentul prin care se asigură cadrul legal de implementare a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 este contractul de activitate şi performanţă al administratorului infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025, contract încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în numele statului. Acest contract a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021.

Implementarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 reprezintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru atingerea obiectivelor de reformă asumate prin PNRR în ceea ce priveşte creşterea traficului feroviar până în anul 2026.

The post Guvernul a aprobat planul de acțiune pentru creșterea transportului feroviar până în 2026 appeared first on Economica.net.

Share this:

(Visited 7 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code