Economice

Chestionarul de recensământ, la care populaţiei i se cere să răspundă complet şi exact, este făcut pentru statisticieni. Întrebările care vă pot pune în dificultate şi variantele de răspuns, explicate de INS

Economica.net vă aminteşte că vă puteţi recenza singuri, online, pe platforma recensământului, până la data de 27 mai.
Dacă nu puteţi să vă autorecenzaţi sau v-aţi autorecenzat, dar chestionarul dumneavoastră nu a fost validat şi nu a fost acceptat în baza de date a recensământului, veţi fi vizitat de recenzor în perioada 31 mai – 17 iulie 2022, conform noului calendar de recenzare, anunţat săptămâna trecută de INS.

În materialul publicat astăzi explicăm unele dintre întrebările şi variantele de răspuns aferente chestionarului adresat persoanei, care pot pune în dificultate populaţia, acestea fiind selectate în urma solicitărilor primite de la cititorii care ne-au semnalat ambiguitatea termenilor folosiţi în chestionar.

Informaţiile prezentate de Economica.net fac parte din Metodologia de recenzare şi prelucrare a datelor din recensământ, elaborată de Institutul Naţional de Statistică.  Documentul care are peste 170 de pagini explică in extenso întrebările din chestionar şi defineşte clar fiecare dintre variantele de răspuns din care o puteţi alege pe cea care descrie fidel situaţia în care v-aţi aflat la data de referinţă a recensământului – 1 decembrie 2021.

Numărul copiilor născuţi vii

În acest număr se includ toţi copiii născuţi vii de către o femeie până la data de referință a recensământului (1 decembrie 2021), indiferent dacă:

 • la momentul recensământului copiii trăiau sau nu;
 • proveneau din căsătoria actuală, din căsătoriile anterioare ale femeii sau erau copii născuţi în afara căsătoriei;
 • locuiau sau nu în gospodăria mamei sau erau plecaţi din gospodărie la studii, la lucru, în străinătate, precum şi cei desprinşi de gospodărie prin căsătorie.

Nu se includ la numărul copiilor născuţi vii: copiii soţului proveniţi din căsătorii anterioare, copiii înfiaţi şi nici copiii aflaţi în plasament familial, se arată în Metodologia de recenzare şi prelucrare a datelor din recensământ, consultată de Economica.net.

Locul naşterii

Locul naşterii nu se referă la localitatea în care s-a născut persoana recenzată, atrage atenţia INS în Metodologia de recenzare, citată mai sus.
Locul naşterii se referă la localitatea în care mama persoanei recenzate îşi avea reşedinţa obişnuită sau domiciliul la data la care s-a născut persoana recenzată.
Dacă sunt cunoscute atât localitatea reşedinţei obişnuite, cât şi localitatea de domiciliu a mamei respondentului, se va selecta localitatea reşedinţei obişnuite a mamei respondentului, la întrebarea despre „locul naşterii”, se precizează în Metodologia de recenzare a INS.

Ați avut vreodată o altă reşedinţă decât cea de reşedinţă obişnuită?

Întrebarea se afişează tuturor persoanelor, indiferent dacă au avut sau nu vreodată o altă resedinţă decât cea de recenzare.

Se bifează varianta de răspuns „da” pentru persoanele care au avut oricând în trecut o altă reședință obișnuită, în județul de recenzare, dar într-o altă comună, alt municipiu sau oraș, într-un alt judeţ ori în străinătate.

Se bifează varianta de răspuns „nu” pentru persoanele care:

 • nu au avut niciodată o altă reşedinţă obişnuită;
 • au avut o altă reşedinţă obişnuită la o altă adresă, dar în aceeaşi comună, în acelaşi municipiu sau în acelaşi oraş din judeţul de recenzare, reiese din Metodologia de recenzare şi prelucrare a datelor din recensământ, a Institutului Naţional de Statistică, consultată de Economica.net.

Reşedinţa anterioară

 • Întrebarea se adresează numai oamenilor care au precizat anterior că au avut vreodată o altă reşedinţă decât cea de recenzare, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni neîntrerupt, în altă localitate din ţară sau străinătate.

Varianta de răspuns “în altă localitate din ţară”

Dacă persoana recenzată a avut, pe parcursul vieţii, anterior reşedinţei curente, mai multe reședințe obișnuite, se ia în calcul ultima localitate în care a locuit respondentul pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni, anterior reşedinţei curente.

Varianta de răspuns “în altă ţară”

Dacă persoana recenzată a avut o reşedinţă anterioară în altă ţară, se va selecta ţara respectivă, conform frontierelor existente la momentul de referinţă al recensământului.

Data stabilirii în localitatea de reşedinţă obişnuită

Întrebarea se afişează numai persoanelor care au declarat că au avut vreodată o altă reşedință decât cea de recenzare, în ţară sau în străinătate.

Pentru oamenii născuţi în localitatea în care au reşedinţa actuală (reşedinţa de recenzare), dar care în trecut au locuit pentru o perioadă de timp în altă localitate, revenind apoi în localitatea în care s-au născut se consideră că s-au stabilit aici (în localitatea în care s-au născut, aceeaşi cu localitatea de reşedinţă obişnuită şi de recenzare) în anul revenirii lor în acea localitate.

Se va selecta anul şi luna corespunzătoare stabilirii persoanei în localitatea de recenzare.

În săptămâna 22 – 28 noiembrie 2021 aţi lucrat măcar o oră pentru salariu sau alte venituri (în bani sau în natură precum: venituri asimilate salariilor, onorariu sau orice altă formă de remunerare a muncii; profit, drepturi de autor sau orice venituri din activități pe cont propriu)?

Elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care au desfăşurat o activitate economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional, în săptămâna de referinţă 22 – 28 noiembrie 2021, se consideră că au lucrat, atrage atenţia INS în Metodologia de recenzare.

Care a fost motivul principal pentru care nu ați lucrat în săptămâna 22- 28 noiembrie 2021?

La această întrebare răspund doar persoanele care au răspuns ”nu” la una dintre întrebările de mai jos:

 • Ați căutat de lucru în mod activ în perioada 1 – 28 noiembrie 2021?
  Ați fi putut începe lucrul în perioada 29 noiembrie – 12 decembrie 2021 dacă ați fi găsit sau vi s-ar fi oferit un loc de muncă?

Variantele de răspuns, explicate.

Incapacitate permanentă de muncă – varianta de răspuns se referă la persoanele care nu au împlinit vârsta minimă de pensionare și nu au certificat de încadrare în grad de handicap sau alt tip de certificat medical care atestă că au suferit un accident sau au o boală din cauza căreia nu mai pot lucra (nu beneficiază de nici un beneficiu de protecție socială).

Nu se selectează varianta de răspuns “elev/student” pentru persoanele în vârstă de 15 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care desfăşoară o activitate economică sau socială din care obţin un venit (acestea fiind considerate persoane ocupate).

Pensionar

Se includ aici persoanele care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă (cu stagiu complet/incomplet de cotizare), pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pensie de invaliditate, ajutor social – tip pensie, pensie IOVR, pensie de urmaş (nu se includ elevii, studenţii care beneficiază de pensie de urmaș).

Se include la categoria „pensionar” și personalul cleric din mânăstiri care declară că nu lucrează și primeşte pensie.

Nu se includ la varianta de răspuns “pensionar” oamenii care beneficiază de pensie, dar în același timp desfășoară activități economice remunerate (de exemplu: profesori, medici, avocati, lucrători comerciali), potrivit Metodologiei de recenzare a INS.

Casnic – varianta de răspuns vizează persoanele în vârstă de 15 ani şi peste, indiferent de sex, care desfăşoară, în mod obişnuit, numai activităţi casnice în propria gospodărie (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijirea şi educarea copiilor) sau în cea a unei rude (de exemplu, părintele care face menajul în gospodăria copiilor şi îngrijeşte nepoţii) şi care nu au nici o sursă proprie de venit.

Întreţinut din alte surse – varianta de răspuns vizează persoanele care au ca singură sursă de existență venituri din chirii, dobânzi etc.

Întreţinut de altă persoanăvarianta de răspuns se referă la persoana care nu are surse proprii de venit şi se află în întreţinerea părinţilor, a rudelor sau a altor persoane şi care nu se încadrează în categoria persoanelor casnice sau nu urmează o instituţie de învăţământ.

 • Concret, această variantă de răspuns vizează bătrânii, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele cu invaliditate care nu desfăşoară o activitate aducătoare de venit sau nu desfăşoară doar activităţi casnice (ca să fie încadrat la statutul de „casnic”) şi nu beneficiază de pensie sau de altă sursă de venit, fiind în întreţinerea unor persoane fizice.
 • De asemenea, sunt incluşi la această variantă de răspuns tinerii care au sub 15 ani şi care nu urmează o instituţie de învăţământ.

Întreţinut de stat sau de organizaţii private – varianta de răspuns vizează persoanele care se află în întreţinerea unor instituţii publice (cămine de bătrâni, cămine – spital, centre rezidențiale pentru copii) sau a unor organizaţii private (organizaţii neguvernamentale), fără să aibă venituri din activități economice sau sociale.

 • În această categorie intră persoanele a căror unică sursă de existenţă este ajutorul social.

Nu se includ la persoane “întreţinute de stat sau de organizaţii private”:

 • copiii care urmează cursurile unei şcoli, aflaţi în centrele rezidențiale pentru copii separaţi temporar sau definitiv de părinţi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente sociale etc. (aceştia se înregistrează ca “elev/student”);
 • oamenii din cămine care beneficiază de pensie (aceştia înregistrându-se ca “pensionar”) sau au o altă sursă de venit, indiferent dacă această pensie sau sursă de venit este folosită integral pentru plata serviciilor de îngrijire;
 • elevii/studenţii care au ca unică sursă de existenţă bursa de stat (aceştia se înregistrează ca “elev/student”).

Precizări despre ocupaţie

Persoana recenzată trebuie să indice cât mai fidel ocupația cu care a fost încadrată la locul de muncă din nomenclatorul atașat întrebării, care conține lista exhaustivă a ocupațiilor din România.
Se caută în lista de ocupații denumirea ocupației prin tastarea primelor trei litere din denumire. Se vor afișa toate denumirile de ocupații care conțin literele căutate.
Persoana recenzată trebuie să se refere la funcția principală efectiv exercitată la locul de muncă şi nu la profesia obţinută prin studii, spune INS în Metodologia de recenzare, consultată de Economica.net.

Pentru personalul cleric din mânăstiri care a declarat că a lucrat în săptămâna de referință 22-28 noiembrie 2021 se va selecta din listă ocupația „călugăr/ călugăriță”.

Precizări despre statutul profesional

Salariat
Se vor înregistra ca salariaţi şi următoarele categorii: medicii din cabinetele medicale (inclusiv medicii de familie), precum şi personalul angajat plătit de CNAS, persoanele angajate permanent de către persoane particulare pentru munci casnice (pentru îngrijirea unui copil sau a unui bătrân, pentru menaj etc.), angajaţii de probă remuneraţi, ucenicii, pastorii, preoţii.

Patron
Dacă o persoană este în același timp patron și salariat, el/ea va fi încadrat(ă) într-o singură categorie, în funcție de timpul petrecut la locul de muncă sau de venitul realizat.

Citeşte şi:

 

Share this:

(Visited 5 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code