Economice

Guvernul vrea să crească numărul plătitorilor de CASS şi sumele virate la Fondul Sănătăţii, progresiv, în funcţie de veniturile extrasalariale

De ce e important

În 2021, subvenţiile virate de stat au ajuns a doua sursă de venit la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), după contribuţiile de asigurări de sănătate (CASS), arată o analiză realizată de Economica.net. În al doilea an al pandemiei, FNUASS a primit cele mai mari subvenţii din anul 2013 încoace: peste 10 miliarde de lei, pentru echilibrarea Fondului, reiese din analiza Economica.net.  Aceste date reflectă amploarea presiunii puse de criza Covid-19 asupra sistemului asigurărilor sociale de sănătate în care numărul neasiguraţilor a crescut în ultimii ani, precum şi cel al oamenilor exceptaţi de la plata contribuţiei, iar tratamentul bolnavilor de Covid-19 a fost decontat de Casa de Asigurări de Sănătate pentru toţi bolnavii, şi asiguraţi, şi neasiguraţi.

 • FNUASS este gestionat de CNAS, iar veniturile sale sunt formate din contribuţiile sociale de asigurări de sănătate (CASS) plătite de salariaţi, dar şi de alte categorii de asiguraţi care achită CASS în baza declaraţiei unice depuse la Fisc, din taxa clawback plătită de producătorii de medicamente şi din subvenții. Din banii stânşi la Fondul Sănătăţii, CNAS plăteşte medicilor, dar şi celorlaţi furnizori de servicii medicale care au încheiat contracte cu Casele Teritoriale de Asigurări de Sănătate, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale acordate pacienţilor. Din Fondul Sănătăţii sunt viraţi bani către spitale ca să acopere majorările de venituri acordate personalului medico-sanitar şi auxiliar, în baza legii salarizării unice.

CASS colectată de la mai mulţi contribuabili: opţional ar putea deveni obligatoriu dacă proiectul de OG prin care se schimbă Codului fiscal intră în vigoare.

Concret, Guvernul vrea să încaseze mai mulţi bani la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate prin obligarea persoanelor fizice (cu câteva excepţii) să plătească CASS dacă obţin venituri extrasalariale anuale nete cumulate cel puţin egale cu şase salarii minime brute pe economie, reiese din proiectul de ordonanţă de guvern (OG), studiat de Economica.net.

În prezent, e opţională asigurarea la sănătate pentru persoane fizice care încasează doar venituri extrasalariale nete anuale sub 12 salarii minime brute pe economie. Economica.net a scris pe larg despre subiect în fiecare an din 2018 încoace, anul implementării declaraţiei unice. Cel mai recent articol despre acest subiect – aici. 

A doua schimbare

Persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale, încasate de la un singur plătitor, iar venituri nete anuale sunt cel puţin egale cu şase salarii minime brute pe economie, vor fi asigurate la sănătate prin reţinerea şi plata CASS de către plătitorul de venituri, reiese din proiectul de OG, studiat de Economica.net.

Dacă intră în vigoare, de această prevedere vor beneficia oamenii care au doar venituri extrasalariale, realizate de la un singur plătitor, care în cuantum net anual sunt cuprinse între şase salarii minime brute pe economie şi sub 12 salarii minime brute. Aceştia nu vor mai fi neasiguraţi la sănătate, întrucât guvernul va obliga plătitorul de venituri să le reţină şi să le vireze CASS la Fisc, se arată în analiza făcută de Economica.net asupra proiectului de OG privind modificarea Codului fiscal.

A treia schimbare: trei plafoane de venit, aplicate progresiv, în funcţie de care se plăteşte CASS. Cel mai mult vor plăti CASS oamenii cu venituri extrasalariale nete anuale de peste 24 salarii minime brute. Cel mai puţin vor plăti obligatoriu CASS oamenii care au doar venituri extrasalariale între 6-12 salarii minime brute pe economie.

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri extrasalariale din una sau mai multe categorii şi/sau surse de venit ar putea fi:

 • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor extrasalariale nete anuale cumulate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor extrasalariale nete anuale cumulate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor extrasalariale de peste 24 salarii minime brute pe ţară, reiese din proiectul de OG, studiat de Economica.net.
  Schimbările anunţate mai sus se vor implementa prin modificarea articolului 170 din Codul fiscal, se arată în proiectul de act normativ, consultat de Economica.net.

Spre comparaţie, în prezent Codul fiscal prevede că unele persoane fizice care obţin venituri extrasalariale din una sau mai multe surse/categorii de venit care cumulate în cuantum net anul sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe economie datorează CASS de 10% aplicată la o bază de calcul reprezentând 12 salarii minime brute pe economie, în vigoare la termenul depunerii declaraţiei unice.

Dacă intră în vigoare aceste măsuri, vor fi cele mai importante schimbări ale Codului fiscal în privinţa lărgirii bazei de calcul al CASS, din 2018 încoace, anul „revoluţiei fiscale” a declaraţiei unice care a îngreunat relaţia multor contribuabili cu Fiscul, din cauza dificultăţii ridicate a completării corecte a declaraţiei unice.

Iată, in extenso, ce schimbări a pregătit executivul pentru lărgirea bazinului de colectare a CASS:

Guvernul vrea să încaseze mai mulţi bani la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate prin obligarea persoanelor fizice (cu câteva excepţii) să plătească CASS dacă obţin venituri extrasalariale anuale nete cumulate cel puţin egale cu şase salarii minime brute pe economie, reiese din proiectul de ordonanţă de guvern (OG), studiat de Economica.net.

 • În prezent, e opţională asigurarea la sănătate pentru persoane fizice care încasează doar venituri extrasalariale nete anuale sub 12 salarii minime brute pe economie.
  De asemenea, Codul fiscal în vigoare reglementează obligaţia persoanele fizice (cu câteva excepţii) care încasează venituri extrasalariale nete anuale cumulate mai mari sau egale cu 12 salarii minime brute pe economie să plătească CASS pentru aceste venituri.

Concret, iată schimbările propuse de executiv pentru creşterea numărului de contribuabili care plătesc CASS:

Persoanele fizice care obţin venituri extrasalariale din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri vor datora CASS dacă estimează venituri extrasalariale nete anuale cumulate cel puţin egale cu şase salarii minime brute pe economie, se arată în forma modificată a articolului 170, potrivit proiectului de OG, consultat de Economica.net.

 • Amintim că veniturile extrasalariale vizate de aceste măsuri sunt cele obţinute din activităţi independente, din drepturi de autor, din cederea folosinţei locuinţei, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din investiţii, din alte surse.

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri extrasalariale din categoriile nominalizate de Economica.net mai sus ar putea fi:

 • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor extrasalariale cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor extrasalariale cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor extrasalariale de peste 24 salarii minime brute pe ţară, reiese din proiectul de OG, studiat de Economica.net.
  Schimbările enumerate mai sus se vor implementa prin modificarea articolului 170 din Codul fiscal, se arată în proiectul de act normativ, consultat de Economica.net.
 • Nivelurile salariale (de 6, 12, 24 salarii minime) se stabilesc în funcţie de valoarea celui mai mic salariul minim brut pe ţară (în cazul în care sunt în vigoare mai multe niveluri ale salariului minim pe ţară, în funcţie de domeniu, studii, etc), în vigoare la termenul depunerii declaraţiei unice – 25 mai.

Persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale, de la un singur plătitor, iar venituri nete anuale obţinute sunt cel puţin egale cu şase salarii minime brute pe economie, vor fi asigurate la sănătate prin reţinerea şi plata CASS de către plătitorul de venituri, reiese din proiectul de OG, studiat de Economica.net.

De ce e important

Dacă intră în vigoare, de această prevedere vor beneficia oamenii care au doar venituri extrasalariale (de la un singur plătitor) care în cuantum net anual sunt cuprinse între şase salarii minime brute pe economie şi sub 12 salarii minime brute. Aceştia nu vor mai fi neasiguraţi la sănătate, întrucât guvernul va obliga plătitorul de venituri să le reţină şi să le vireze CASS la Fisc, se arată în analiza făcută de Economica.net asupra proiectului de OG privind modificarea Codului fiscal.

Dacă intră în vigoare, această prevedere creşte numărul contribuabililor asiguraţi la sănătate prin plata CASS şi exonerează contribuabilul care are venituri nete anuale cumulate între şase salarii minime brute pe economie şi sub 12 salarii minime, obţinute de la un singur plătitor, de asigurarea opţională la sistemul asigurărilor sociale de sănătate prin intermediul declaraţiei unice şi de costurile aferente acesteia.

În prezent, persoanele fizice care au doar venituri extrasalariale, de la un singur plătitor, care în cuantum net anual sunt sub 12 salarii minime brute nu sunt asigurate la sănătate, graţie modificărilor aduse prin „revoluţia fiscală” a declaraţiei unice, din 2018. Aceşti oameni fie se asigură opţional prin intermediul declaraţiei unice şi plătesc „din buzunar” asigurarea la sănătate, fie rămân neasiguraţi.

Nuanţat, ce se schimbă

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut anual, după caz, estimat al acestor venituri va fi cel puţin egal cu şase salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează CASS, plătitorul de venit are obligaţia să reţină, să calculeze şi să plătească CASS pentru acele venituri prin intermediul formularului 112, se arată în proiectul de OG, consultat de Economica.net.

În acest caz, CASS reţinută şi virată la Fisc anual de plătitorul de venituri va fi în cotă de 10% aplicată la o bază de calcul reprezentând:

 • şase salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul respectiv, dacă veniturile extrasalariale nete anuale estimate că vor fi obţinute de contribuabil sunt cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • 12 salarii minime brute pe ţară dacă veniturile extrasalariale nete anuale vor fi cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • 24 salarii minime brute pe ţară dacă veniturile extrasalariale nete anuale estimate că vor fi încasate de persoana fizică depăşesc 24 salarii minime brute pe ţară, reiese din proiectul de OG, studiat de Economica.net.

Spre comparaţie, Codul fiscal în vigoare prevede că pentru persoanele fizice aflate în situaţia descrisă mai sus plătitorul de venit are obligaţia să reţină, să calculeze şi să vireze CASS doar dacă veniturile nete anuale obţinute de contribuabil sunt mai mari sau egale cu 12 salarii minime brute pe economie. Astfel că, în prezent, CASS reţinută şi virată la Fisc de plătitorul de venituri într-un an se calculează prin aplicarea cotei de 10% la 12 salarii minime brute pe economie, în vigoare în anul respectiv.

Dacă persoana fizică obţine venituri extrasalariale din mai multe surse şi/sau categorii de venituri, iar veniturile anuale cumulate (brute sau nete, după caz) estimate că vor fi obţinute la un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 24 salarii minime brute pe ţară, plătitorul acestor venituri are obligaţia să reţină şi să vireze CASS la Fisc, se ai arată în proiectul de OG, consultat de Economica.net.

Asigurarea la sănătate a oamenilor care au doar venituri extrasalariale, care sunt sub plafonul de şase salarii minime brute pe economie, va fi opţională, reiese din proiectul de OG, consultat de Economica.net.

Va fi opţională asigurarea la sănătate pentru persoanele fizice care nu au venituri din salarii sau pensii, ci doar venituri extrasalariale, iar aceste venituri cumulate în cuantum net anual sunt sub nivelul a şase salarii minime brute pe economie, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, se arată în forma modificată a articolului 180 alineatul (1), litera a), consultată de Economica.net.

În prezent, e opţională asigurarea la sănătate pentru oamenii care au doar venituri extrasalariale care în cuantum net anual sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe economie.

Precizări

Măsurile prezentate de Economica.net în acest articol fac parte dintr-un proiect de act normativ, drept care deocamdată nu se aplică. Ca să intre în vigoare proiectul trebuie să fie aprobat de executiv şi publicat în Monitorul Oficial.

Dacă va intra în vigoare, lărgirea bazei de colectare a CASS şi creşterea sumelor virate la FNUASS de unele persoane fizice cu venituri extrasalariale peste 24 salarii minime anual se va aplica începând cu veniturile aferente anului 2023.

Share this:

(Visited 11 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code