Economice

COS Târgovişte a afişat un profit net de 106,7 milioane lei în primul semestru

Compania a realizat venituri totale din exploatare de 248,43 milioane de lei, în creştere semnificativă faţă de cele 5,71 milioane de lei consemnate în aceeaşi perioadă din 2021, în timp ce cheltuielile totale de exploatare au fost de 142,21 milioane de lei, în prima jumătate a acestui an, comparativ cu cele 23,12 milioane de lei din primul semestru al anului 2021.

La 30 iunie 2022, combinatul înregistra datorii de peste 289,4 milioane de lei, în scădere faţă de 30 iunie 2021 (517,3 milioane de lei).

La data de 31 decembrie 2021, societatea avea un număr de 95 angajaţi cu contracte individuale de muncă, însă în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022 au fost emise 79 decizii de încetare a contractelor individuale de muncă. În prezent combinatul are un număr efectiv de 16 salariaţi.

Capitalul social al societăţii a fost de 172,12 milioane de lei, la finele lui 2021, integral subscris şi vărsat, fiind format din 68.850.123 acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 2,50 lei/acţiune. În semestrul I 2022 nu au avut loc modificări ale capitalului social, se arată în raport.

Acţiunile societăţii sunt de tip nominativ şi sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti la Categoria Standard începând din anul 1998.

Acţionariatul COS Târgovişte la 30 iunie 2022 era format din Mazur Investments Limited Cipru, care deţine un procent de 86,6034% din capitalul social, AAAS (cu denumirea anterioara AVAS) – 4,0455% şi alţi acţionari persoane fizice şi juridice, cu 9,3511%.

În prezent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, conducerea societăţii este asigurată în continuare de Administratorul special Shvedakov Oleg sub supravegherea Administratorului judiciar Maestro SPRL – Filiala Bucureşti.

COS Târgovişte este un producător de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, pentru care s-a deschis în data de 22 februarie 2013 procedură generală de insolvenţă.

Share this:

(Visited 16 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code