Economice

BNR: Dezastrele climatice au cauzat pierderi de 14 miliarde de euro României. În ultimii doi ani, la noi, au fost emise obligaţiuni verzi de 4 miliarde de lei

„Emisiile de gaze cu efect de seră din România au continuat tendința descrescătoare și în 2020, înregistrând 41,2 la sută din nivelul aferent anului 1990 și cu 1,6 puncte procentuale mai puțin comparativ cu anul precedent. România se menține în continuare pe primul loc în rândul statelor din regiune în procesul de decarbonizare a activităților economice. Consumul de energie din surse regenerabile din România se situează peste media statelor din regiune și, respectiv, peste media UE”, arată raportul BNR.

Pe lângă bonusul că România consumă energie din surse regenerabile mai mult decât media UE, BNR identifică totuşi nişte riscuri puternice pentru economia sa: inundaţiile, seceta şi temperaturile ridicate.  „Companiile din România aflate în sectoare care ar putea fi afectate de aceste riscuri (medii și ridicate) sunt importante pentru economie. Acestea au generat 25 la sută din valoarea adăugată brută totală în 2021. Expunerea bancară a acestora s-a situat la 30 la sută din creditarea companiilor nefinanciare în 2021”, arată BNR.

Profitabilitatea companiilor nefinanciare relevante din punct de vedere climatic (brown) în economie s-a îmbunătățit în 2021, similar evoluțiilor la nivel agregat, însă rămâne mai redusă față de media companiilor nefinanciare.

Ponderea companiilor brown în totalul expunerilor bancare față de companiile nefinanciare a înregistrat o creștere moderată, de 2,5 puncte procentuale, în ultimul an. În schimb, intensitatea de carbon a împrumuturilor (engl. loan carbon intensity) către sectoarele brown s-a menținut pe un trend descendent și în anul 2021.

Emisiunea obligațiunilor verzi la nivel mondial în 2021 a înregistrat o majorare semnificativă față de anul precedent (+210 la sută). Statele membre ale UE au deținut, în continuare, cea mai importantă pondere din totalul obligațiunilor verzi emise. De asemenea, au fost făcute progrese și la nivel național.

În România au fost emise obligațiuni verzi și durabile în valoare de 2,3 miliarde lei în anul 2021 și, respectiv, 1,7 miliarde lei în 2022 (până în luna octombrie). În același timp, creditele bancare verzi (raportate începând cu luna mai 2022) au atins valoarea de 976 milioane lei în luna septembrie 2022.

„România sprijină atingerea obiectivelor UE în ceea ce privește realizarea tranziției climatice prin reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030 (cu cel puțin 55 la sută față de nivelul din anul 1990) și de atingere a neutralității climatice în anul 2050. Cele mai recente date privind scenariile climatice publicate de Rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar (engl. Network for Greening the Financial System) relevă faptul că, pentru România, pe orizontul de timp 2022-2050, măsurile de tranziție implementate într-o manieră ordonată sunt de natură să contribuie mai eficient la o creștere economică sustenabilă pe termen mediu și lung”, spune raportul BNR.

Raportul BNR arată că în perioada 1980-2021 au fost înregistrate 39 de dezastre naturale în România. Acestea au provocat pierderi economice în cuantum de aproximativ 14 miliarde euro. Dezastrele climatice au cauzat daune economice în valoare de 487 miliarde euro în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, în intervalul 1980-2020.

Share this:

(Visited 16 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code